Székesfehérvári Szakképzési Centrum

SZC logo
  • Intézményeink
  • Hírek
  • Galéria
  • Közérdekű adatok

Projektek


GINOP 6.1.3-17-2018-00004. Idegen nyelvi készségek fejlesztése a Székesfehérvári Szakképzési Centrumban

Napjainkban az idegennyelv-tudás szerepe kulturális és gazdasági szempontból is vitathatatlan. Az elmúlt évtizedekben a többnyelvűség kifejezetten felértékelődött, hiszen a nyelvtudás javítja a munkaerőpiaci elhelyezkedés esélyeit, hozzájárul a foglalkoztatottság emelkedéséhez és az ország versenyképességének növekedéséhez.

Jelen projekt megvalósításával, térítésmentes angol, német, spanyol és francia nyelvtanfolyamok biztosításával a Székesfehérvári Szakképzési Centrum hozzájárul a lakosság idegen nyelvi kompetenciáinak fejlesztésével ahhoz, hogy az ország nyelvtudás szintjén az európai elvárásokhoz közelebb kerüljön.

A projekt keretében A1, A2, B1, B2 és C1 szintre felkészítő csoportokat indítunk. A tanfolyamok szervezése 9-14 fős csoportokban történik. A tanfolyamok időtartama 120 óra.

A projekt keretében támogatásban részesülhet, aki

  • elmúlt 16 éves, de nem nyugdíjas ( nem töltötte be a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt),
  • olyan magyarországi lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, ami Fejér megyében található,
  • Székesfehérváron dolgozik
  • Székesfehérváron nappali vagy esti iskolarendszerű oktatásban tanul
  • idegen nyelvi készségekkel nem vagy alacsony szinten rendelkezik,
  • legfeljebb középfokú végzettséggel vagy szakképességgel rendelkezik.

A projekt során megvalósítani kívánt célok, tevékenységek:

• idegen nyelvi készségek magasabb szintre történő fejlesztése a szakképzésben résztvevő, nem tanköteles felnőttek valamint a célcsoport esetében,

• a Szakképzési Centrumok, mint a felnőttkori nyelvoktatásban is résztvevő aktív szereplők fejlesztése a minőségi szolgáltatásnyújtás érdekében,

• oktatási tevékenységet ellátó alkalmazottak számára módszertani képzések megvalósítása,

• a Digitális Oktatási Stratégiában megfogalmazott célok teljesítése érdekében a nyelvtanulás digitális eszközökkel történő támogatása.

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum jelen projektben vállalja, hogy mintegy 1008 fő bevonásra fog kerülni a nyelvi képzésbe, valamint hogy a nyelvi képzésbe bevont személyek mintegy 75%-a nyelvi képzés sikeres elvégzését követően tanúsítványt fog szerezni.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.