Ugrás a fő tartalomra

H-8000 Székesfehérvár, Budai út 45. M2 épület


Specialitásunk


A Székesfehérvári Szakképzési Centrum specialitása

Pályára fel! pályaorientációs eszközcsomag:

A Székesfehérvári Szakképzési Centrumban kialakított pályaorientációs modellben arra törekszünk,
hogy pályaorientáció helyes értelmezést kapjon, eszközrendszere kibővüljön és megfeleljen a pályaválasztás előtt állók igényeinek. Pályára fel! eszközrendszerünk fejlesztései két alkalommal is elnyerték a Euroguidance Pályatanácsadói Díj különdíját. 

Okleveles technikus képzés:

Az új  okleveles technikus képzési forma egyenes utat nyit a felsőoktatásba. Az okleveles technikusképzést 2021 őszétől 16 szakképzési centrum 27 intézménye hirdette meg elsősorban műszaki, informatikai és gazdálkodási területeken. A Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Technikumban gépészet ágazatban, a Székesfehérvári SZC Bugát Pál Technikumban oktatás és egészségügy ágazatban, valamint a Székesfehérvári SZC Jáky József Technikumban pedig építőipar ágazatban folyik okleveles technikus képzés. A Székesfehérvári SZC Árpád Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium pedig kreatív technikumi osztályba várja a jelentkezőket a  2022/23-as tanévben.

Bővebben:

„PÁLYÁRA FEL!” Pályaorientációs tanácsadó és támogató rendszer

A magyarországi szakképzés eredményességét nagymértékben befolyásolja, hogy az általános iskolákból milyen felkészültségű és mekkora létszámú tanuló lép be a szakképzésbe. A szakképző iskolák hosszú évek óta küzdenek azzal, hogy a beiratkozó tanulók tanulási problémáik és gondolkodásmódjuk mellett több szociális problémának és társadalmi jelenségnek is elszenvedői. Ezek közül az alábbiak igénylik a legtöbb szakmai és társadalmi figyelmet: 1. A teremtő munka iránti vágyat egyre kevesebben hozzák magukkal a családból és szociális környezetükből. Ezen az általános iskolai technikaoktatás nem tud változtatni. 2. A pályaorientációnak több értelmezése terjedt el. A gazdasági élet szereplői és az oktatási intézmények egy része is toborzást ért a fogalom alatt, és ehhez keres technikákat. 3. Ugyanakkor a toborzással beiskolázott tanulók tanulási motivációja kicsi. Sokan közülük hamar lemorzsolódnak, elhagyják az iskolát, vagy ha el is végzik, nem a tanult szakmában helyezkednek el. Amíg az iskolában vannak, nehezítik a jó szakmai úton levők tanulását. 4. A szakképzés szereplőinek egy része még nem ismerte fel, hogy az eredményes képzés és sikeres foglalkoztatás alapja az emberi személyiség és választott pálya jellemzőinek kölcsönös megfelelése. A korszerű eszközrendszer a játéktól a pályatanácsadást segítő szoftverekig terjed. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a pályaorientáció középpontjába a tanulók kerüljenek. Álláspontunk szerint a tanuló nem tárgya, hanem alanya a pályaorientációnak. Mint alanynak aktív szerepet kell vállalnia, és nem lehet passzív részese, nézője a pályaorientációs eseményeknek. Néhány évvel korábban még meghatározó volt az a szemlélet, hogy a pályákat kell a tanulókkal megismertetni, és akkor majd tudnak helyesen választani. Székesfehérváron mára elfogadottá tettük azt a szemléletet, hogy pályaismeret önismeret nélkül nem elegendő alap a jó döntéshez. Ugyanakkor még személet formálási feladataink is vannak. Fontos feladatunk a szülők figyelmének ráirányítása a téma fontosságára és valódi lényegére. Ennek érdekében olyan eszközöket is ki kell alakítani, amik szakértő tanácsadó nélkül akár otthon is használhatók. Ilyenek például a pályaorientációs játékok. A pályaajánlat igényével folytatott tanácsadás csak szakképzett, vagy egy konkrét tanácsadóeszköz használatára felkészített tanácsadóval és egyéni tanácsadásként folyhat. Alkalmazkodtunk ahhoz a tényhez, hogy minden ember csak személyiségének megfelelő értelmes tevékenység gyakorlásában fejlődik. Ezért az ember – pálya megfelelés teljes szélességű és mélységi feltárhatóságát oldottuk meg. Tehát minden eszközünkkel arra törekszünk, hogy a képen látható világban harmónia legyen.

Okleveles technikusképzés

Mi az okleveles technikusképzés lényege? A program a technikum és a felsőoktatási intézmény – valamint a duális partner vállalat(ok) – együttműködésén alapszik. A tanulók a technikum és egy felsőoktatási intézmény által közösen kidolgozott, emelt szintű szakmai program alapján végzik a technikumot. Melyek az okleveles technikusképzés előnyei? A képzés elvégzését követően a tanulók tanulmányi eredményük függvényében felvételre kerülnek az együttműködésben részes felsőoktatási intézménybe. Az előre meghatározott kreditpontok elismerésével a felsőfokú tanulmányok időtartama lerövidülhet. A tudásbeszámítás feltételeit és a felsőfokú képzés időtartamát a technikum és a felsőoktatási intézmény együttműködési megállapodása rögzíti. A kreditbeszámítás eredményeként felszabadult időt a hallgató akár képzési területének bővítésére vagy munkavállalásra is tudja fordítani. A tanuló abban az esetben is kérelmezheti a megszerzett tudás elismerését, ha más felsőoktatási intézményben tanul tovább (a beszámítás az adott intézmény eljárásrendje szerint történik). A duális képzőhelyekkel való együttműködésnek köszönhetően a hallgatók felsőfokú duális képzése folytatódhat ugyanannál a cégnél, amellyel szakképzési munkaszerződésük volt. A képzést elvégzettek a magasabb szintű szakmai ismeretekre utaló „okleveles technikus” megjelölést használhatják. A technikumi képzés további előnyei: közismereti oktatás a gimnáziumival azonos tartalommal és óraszámban a képzés végén egyszerre szerezhető érettségi végzettség és szakképzettség a szakmai vizsga a kötelező vizsgatárgyak mellett ötödik érettségi vizsgatárgyként kerül figyelembe vételre, emelt szintű vizsgaként előrehozott érettségi vizsga lehetősége három tantárgyból szakképzési ösztöndíj, a tanulmányok sikeres befejezését követően egyszeri pályakezdési juttatás duális képzésben a minimálbér legalább 60%-ának megfelelő összegű munkabér szociális helyzet és jó tanulmányi eredmény alapján pályázat útján nyújtott támogatás két szakma és egy szakképzettség megszerzése ingyenes

  KIMIKK
Innovatív Képzéstámogató KözpontKEHOP-5.2.2-16-2016-00065Kulturális és Innovációs MinisztériumNemzeti Szakképzési és Felnőttképzési HivatalRRF-2.2.2-23-2023-00006 - Székesfehérvári Szakképzési Centrum komplex fejlesztése

  • SZC logo fehér
  • Székesfehérvári Szakképzési Centrum

   H-8000 Székesfehérvár, Budai út 45. M2 épület

  • Telefon:

   E-mail: titkarsag@szfszc.hu

   OM azonosító: 203053


  2024Székesfehérvári Szakképzési Centrum