A SZÉKESFEHÉRVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PÁLYAORIENTÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum “Ez itt a pálya!“ pályaorientációs eszközcsomagjával arra törekszünk, hogy a pályaorientációs rendszerünk megfeleljen a pályaválasztás előtt állók igényeinek, életkori sajátosságainak. A szakmacsoport és azon belül a szakma megtalálásával a tanuló képes legyen azonosulni, szakmai énképe megalapozásra kerüljön, önismerete, személyisége, szakmai képessége, kulcskompetenciái fejlesztésre kerüljenek. Általános célunk a szakmaválasztás előtti döntés előkészítése, a megfelelő döntéshozatal elősegítése, a lemorzsolódás és a korai, végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése.

A csomag elemei a játéktól az egyéni pályatanácsadást segítő szoftverekig terjednek. A játékok segítségével elérhető, hogy a tanuló ne tárgya, hanem alanya legyen a pályaorientációnak.

Pályaorientációs rendszerünk eszköztárában szerepel az általunk készített Pályaorientációs kézikönyv, mely tartalmaz egy játékgyűjteményt, illetve évfolyamokra lebontott javaslatokat tesz és hasznos tanácsokat ad a pályaorientációs nap megszervezéséhez.

A kézikönyv része a saját fejlesztésű PÁLYÁRA FEL!, társasjátékunk, amely kétféle felületével lehetővé teszi a 10 – 18 éves korosztály megszólítását, játékos formája pedig az élménypedagógia eszközét adja a felhasználók kezébe. A társasjáték családokat, generációkat tud egy célra mozgósítani.

Egy nemzetközileg elterjedt pályatanácsadó szoftver (CHOICES) eredményesebb alkalmazásához további szoftvereket készítettünk. A szoftverek biztosítják az önismereti elemek és pályaismereti elemek teljes körű figyelembe vételét a pályaválasztási döntés előkészítési folyamatában.

A szoftverek működtetéséhez pályaorientációs szakterületen képzett pedagógus végzettségű kollégákat tudunk biztosítani illetve folyamatosan képezzük a kollégákat, hogy minden iskolában közvetlenül elérhető legyen a szoftveres tanácsadás. A szakirányú 30 órás pedagógusképzés illetve az egy napos ismeretmegújító képzés megvalósítása centrumos szervezésben történik, de más fenntartású közintézmények pedagógusainak is nyitott a részvételi lehetőség. A CHOICES program használatára jogosító képzésünket megyei szinten 66 pedagógus végezte el. A szakképzett, tanúsítvánnyal rendelkező pedagógusok a szűréseket ajánlásra, megkeresésre végzik, illetve különböző rendezvényeken kínálják a pályaorientációs tanácsadás lehetőségét az érdeklődők számára, ugyanakkor minden tagintézményünk honlapján is jelentkezni lehet a tanácsadásra.

A pályaorientációs tevékenység a fentiekben említettek mellett kiegészül tanulói tájékoztatókkal, szülői értekezletekkel, partnercégeinkkel közösen szervezett shadowing napokkal, illetve a tagintézményeink által szervezett pályaorientációs táborokkal, nyílt napokon való aktív bemutatkozásokkal. Az évek óta sikeresen megrendezésre kerülő Szakmák éjszakája rendezvénysorozaton a Székesfehérvári Szakképzési Centrum 11 tagintézménye mind tevékenyen részt vesz, tartalmas programokkal bemutatva a centrumos szakmacsoportokat, szakmákat az érdeklődő felső tagozatos tanulóknak.

A komplex pályaorientációs tevékenységünk célja az is, hogy a Nemzeti Pályaorientációs Portál használatát hatékonyabbá tegye, így egy sokkal szélesebb tájékozódás lehetséges illetve megalapozottabb döntés hozható. Az általunk alkalmazott pályaorientációs stratégia eszközei a létező jó gyakorlatok mellé kínálnak újabb lehetőségeket. Gyakorlatunkban az önismeret és a pályaismeret elemeinek alkalmazása harmóniában valósul meg.

Mivel a magyarországi szakképzés eredményességét nagymértékben befolyásolja, hogy a képzésbe belépők pályaválasztása mennyire megalapozott, így eszközcsomagunkkal komplex módon próbáljuk segíteni az általános iskolákat és tanulóit, a középiskolás korosztályt illetve a pályamódosításra készülő felnőtteket.

Amennyiben kétségei vannak, hogy melyik szakma lenne a legjobb választás az Ön / vagy gyermeke számára, vegye igénybe ingyenes szoftverrel támogatott PÁLYAORIENTÁCIÓS TANÁCSADÁSUNKAT.

Minden tagintézményünkben speciálisan a szoftverrel dolgozó tanácsadó pedagógus kollégák segítenek, hogy a legjobb döntést hozzák meg. Érdeklődhet a tagintézményeink központi elérhetőségén vagy az SZFSZC pályaorientációs és vállalati kapcsolattartójánál (jantay.kata@szfszc.hu). 

Ha komplex pályaorientációs eszközcsomagunk keltette fel az érdeklődését és szívesen használná az általunk kifejlesztett eszközöket Ön is az intézményében, kérjen személyre szabott árajánlatot jantay.kata@szfszc.hu vagy a titkarsag@szfszc.hu e-mail címeken.

Várjuk megkeresét, forduljon hozzánk bizalommal!