Melyik az Önnek megfelelő?

Kérjük olvassa el az összehasonlítást és kattintson a táblázat végén az Önnek megfelelőre!

FELNŐTTEK OKTATÁSA FELNŐTTKÉPZÉS
A felnőttoktatás keretében folyó, iskolarendszerű szakképzés a részt vevő tanuló sajátos elfoglaltságához, egyedi életkörülményeihez igazodó képzési forma, amely képzési-szervezési formától függően a nappali, az esti, a levelező oktatás munkarendjében és az oktatás egyéb sajátos munkarendjében folyhat. A felnőttképzés iskolarendszeren kívüli képzési forma, amely során a képzés résztvevői nem állnak hallgatói vagy tanulói jogviszonyban a képző intézménnyel. A jogviszonyt a képzésen résztvevők és a képző intézmény közötti felnőttképzési szerződés határozza meg. A felnőttképzés célja lehet általános, szakmai vagy nyelvi képzés.
·     Iskolarendszerű képzés (az intézmény tanévrendjéhez igazodik) – a tanév szeptemberben vagy februárban (keresztfélévben) indul ·       Iskolarendszeren kívüli, tanfolyami képzés
·      Esti tagozat (a képzési napok száma heti 2-3 alkalom a délutáni órákban – esetleg szombat) ·      Az oktatás munkarendje és az oktatási napok igény szerint tervezhetők
·      Államilag finanszírozott – az első és második, az állam által elismert szakképesítés megszerzését az állam az iskolai rendszerű szakképzés keretein belül – az e törvényben meghatározott feltételekkel – ingyenesen biztosítja a szakképző iskolai tanulók számára

·      Érettségire történő felkészítésen csak iskolarendszerű képzésben szerzett OKJ-s bizonyítvánnyal lehet részt venni.

·       Költségtérítéses oktatási forma

 

·      25 év alatt nappali tagozaton, 25 év felett illetve amennyiben a jelentkező már 1 szakképesítéssel rendelkezik, a képzés esti tagozaton végezhető el

·      Második szakképesítés csak felnőttoktatásban végezhető el

·       Az alsó korhatárt az adott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye határozza meg, felső korhatár nincs
·      A tanuló esti tagozaton diákigazolványra, addig a tanévig, amelyben a tanuló a 20. életévét betölti családi pótlékra jogosult

·      Esti tagozaton társadalombiztosítási ellátást a tanulónak kell megfizetnie.

·       A felnőttképzésben a tanulónak nem jár diákigazolvány, családi pótlék, társadalombiztosítási illetve árvaellátás sem.
·      A második szakképzésre irányuló felkészülés csak akkor kezdhető meg, ha az első képzés vizsgával zárul, vagy a tanuló kiiratkozik a képzésről. ·       Párhuzamosan végezhető akár iskolarendszerű képzéssel együtt
·      Korábbi tanulmányi eredmények beszámítása – egyéni, az elbírálás az intézményben történik a beiratkozáskor. ·       Bementi feltételeket az adott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye határozza meg
·      Általában orvosi, vagy pályaalkalmassági vizsgálat szükséges. ·       Az orvosi illetve pályaalkalmassági vizsgálat szükségességét az adott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye határozza meg
·      Tanulószerződés, együttműködési megállapodás köthető. ·       Felnőttképzési szerződés kötése kötelező
·      A szakképesítések 2 tanév alatt, a szakképesítés- ráépülések 1, vagy akár 0,5 tanév alatt elvégezhetők ·      Szakképzés és továbbképzés egyéni jelentkezők számára, vállalati és intézményi megrendelők számára (OKJ szerinti szakmai képzések („A” képzési kör), vagy a vállalat profiljához igazodó engedélyezett egyéb szakmai képzések („B” képzési kör), egyéb engedélyezett képzések („D” képzési kör, valamint egyedi igények szerint engedélyhez nem kötött belső képzések)
Amennyiben a felnőttek oktatása (INGYENES*) vonatkozik Önre a fenti információk alapján, úgy KATTINTSON IDE A Továbblépéshez. Amennyiben a felnőttképzés (FIZETŐS!) vonatkozik Önre a fenti információk alapján, úgy KATTINTSON IDE A Továbblépéshez.

 

*: Az ingyenesség feltételeiről érdeklődjön!